Dokumenty

Poniżej wszystkie umowy, zgody, kwestionariusze, którą muszą wypełnić i podpisać uczestnicy przed przystąpieniem do programu.
Jak również regulamin programu.

Zapoznaj się z całą dokumentacją!

I. Formularz zgłoszeniowy online

Aplikujesz na tej stronie.

II. Faza wstępna rekrutacji:

Weryfikacja wewnętrzna

1. Spotkanie organizacyjne i wypełnienie poniższych dokumentów:

Oraz zapoznanie się z:

2. Spotkanie z opiekunem – weryfikuje kwestionariusz + ew. przeprowadza własną ocenę i na tej podstawie podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do weryfikacji zewnętrznej.

Weryfikacja zewnętrzna

Przeprowadzenie testu psychometrycznego z psychologiem – ostateczna decyzja psychologa o zakwalifikowaniu do projektu

III. Podpisanie umowy z uczestnikiem na pozostałe wsparcie.

DO POBRANIA